Aktiviteter 2024

Temakvelder, teknikk

Kveldskjøring er en perfekt anledning til å finpusse skiformen: det er både god fysisk og mental trening, og man får typisk større glede av påfølgende skiturer. Vi tar her for oss et nytt tema hver kveldskjøring, som går omtrent hver 14. dag. Kursene foregår i små grupper, 3-5 personer.

Familieskiskole

Avventer datoer

Ungdomskurs

Plan for sesongen 2024

Januar
Instruktørkurs alpint trinn 1
Instruktørkurs alpint trinn 2

Februar
Instruktørkurs snowboard trinn 1
Familieskiskole

Mars

Skifremme – forening for skiinstruktører i Bergen og omland, og lokalavdeling av Den Norske Skiskole / Snowsports Norway.